Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Vanhempainvapaan päätyttyä perheellä on oikeus hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa. Inkoossa on kolme kunnallista päiväkotia sekä kunnallisia että yksityisiä perhepäivähoitajia.

Yleinen hakuaika on helmikuussa, mutta varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden esimerkiksi työtilanteen muuttuessa. Kunta tiedottaa hakuajasta kunnan verkkosivulla ja ilmoitustaululla.  

Varhaiskasvatushakemus on jätettävä varhaiskasvatustoimistoon neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jos varhaiskasvatuksen tarve syntyy työn aloittamisen, opiskelun tai koulutuksen johdosta siten, että ajankohtaa ei ole voitu ennakoida, varhaiskasvatuspaikkaa on anottava mahdollisemman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.  Katso myös yksityinen päivähoito.

HUOM! Päätös varhaiskasvatuspaikasta julkaistaan samassa sähköisessä palvelussa (eAsiointi). Huoltajalle ilmoitetaan sähköpostitse, kun päätös on annettu tiedoksi.


Ohjeet varhaiskasvatus- ja esiopetushakemuksen täyttämiseen

Selaintuki ohjelmille Internet Explorer 7, 8 ja 9 sekä Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera ja Safari.

Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Linkki sähköisiin hakemusiin löytyy sivun oikeasta reunasta.

Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä sähköpostilla [email protected] Hakemuksen lähettämisen jälkeen sitä ei voi enää korjata. Jos huomaat hakemuksessa virheitä tai haluat peruuttaa hakemuksen, ota yhteys päivähoitotoimistoon.

Lapsen perustiedot:

 • Kirjoita hakemukseen lapsen kaikki etunimet.

 • Osoite: Lapsen osoite päivähoidon alkaessa (mahdollinen tuleva osoite).

Huoltajan tiedot:

Ohjelma tuo huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan.

 • Huoltajan tiedot: mielellään sama huoltaja perheen kaikkien lasten hakemuksiin.

 • Kotipuhelin = Numero josta huoltajan tavoittaa päivisin (pakollinen tieto!)

 • Työ-/Opiskelutiedot sekä huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika muodossa hh:mm – hh:mm (esim. 08.00 – 16.00).

 • Työpaikka / Opiskelupaikka ja sen osoite merkitään lisätietoihin.

 • Hyväksytään korkein maksu: Tämä kohta valitaan, mikäli hyväksytte ylimmän maksuluokan. Mikäli haluatte varhaiskasvatusmaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa tulotositteet viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen. Tarkemmat tiedot varhaiskasvatusmaksuista löytyvät tästä.

Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison tiedot:

 • Työaika: Valitaan puolison työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika muodossa hh.mm – hh.mm (esim. 08.00 – 16.00).

 • Työpaikka ja sen osoite on hyvä kertoa lisätiedoissa.

Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot:

Lisätään hoitomaksuun vaikuttavat perheen muut alle 18-vuotiaat lapset (kaikki etunimet). Mikäli haluat käyttää maksulaskuria, tulee muiden perheenjäsenten tiedot olla avattuna ennen laskentaa. Perheen jokaisesta päivähoitopaikkaa hakevasta lapsesta täytetään oma hakemus! Laita rasti kunnallisessa hoidossa -kohtaan mikäli perheestänne on jo lapsia kunnallisessa päivähoidossa!

Hoitopaikka:

 • Nykyinen hoitopaikka: Mikäli kohta jätetään tyhjäksi, oletetaan, että lapsi on kotihoidossa. Ilmoita kohdassa 8 (Lisäselvitykset) onko lapsi ollut aiemmin kunnallisessa päivähoidossa; ilmoita ajanjakso.

 • Toimintamuoto: Valitaan 1-2 toimintamuotoa valittavissa olevista toimintamuodoista siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto.

 • Hoitomuoto: Hoitomuodoksi valitaan joko alle 20h viikossa, 20-35h viikossa tai yli 35h viikossa.

 • Päiväkodit: Valitaan halutulla alueella olevista päiväkodeista toivotut siten, että ensimmäinen on mieluisin vaihtoehto. Mikäli lapsella on tarvetta ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaihoitoon, valitaan Dahlin päiväkoti. Lue lisää: Vuorohoito Inkoossa.

 • Perhepäivähoito: Kohtaan 8. Lisäselvitykset voi merkitä toivomuksen perhepäivähoitopaikasta.

 • Täytä mahdolliset vuorohoidon tarpeen tiedot tarkasti, mikäli vastasit "kyllä". Lisäselvitys - kohdassa voit vielä tarkentaa.

 • Onko auto käytettävissä: Valitse kyllä tai ei.

 • Hoidon toivottu alkamispäivä: päivämäärä, jolloin hoidon toivotaan alkavan. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv (esim. 01.02.2012).

 • Hoitoajat annetaan muodossa hh:mm – hh:mm (esim. 08.00 – 16.00). Mikäli päivittäinen hoitoaika vaihtelee, hoitoajat merkitään kohtaan 8 (Lisäselvitykset).

Lapsen terveydentila:

Lapsen terveydentila, allergiat ym.: Lapsen mahdollisen tuen tarve merkitään tähän (tai kohtaan 8. Lisäselvitykset). Mahdolliset kirjalliset asiantuntijalausunnot lähetetään Inkoon varhaiskasvatustoimistoon, osoite Rantakatu 2, 10210 Inkoo.

Lisäselvitykset:

Lisätietoja: Tähän voitte kirjoittaa lyhyesti vapaamuotoista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän, esim. lapsen terveydentilasta, allergioista, tuen tarpeesta tms.

Tässä kerrotaan myös seuraavat tiedot: Lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite, mahdollinen äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saanti, kuntaan muuttajien nykyinen osoite, vuorohoidon hoitoajat, yö- ja viikonloppuhoidon tarve, perheen lemmikkieläimet ym.

Mikäli haluatte varhaiskasvatusmaksun perustuvan tuloihin, toimittakaa tulotositteet liitteineen varhaiskasvatustoimistoon, osoite Rantakatu 2, 10210 Inkoo, viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen.

Mikäli Teillä on kysyttävää, yhteystiedot löytyvät kohdasta Varhaiskasvatustoimiston yhteystiedot.

Tulosta tai kopioi itsellesi lähettämäsi hakemus!