ivätoiminta

Päivätoiminta on suunnattu ikääntyneille, muistisairaille ja eri tavoin toimintarajoitteisille. Inkoon keskustassa sijaitsevassa omakotitalossa kokoontuu arkisin erilaisia ryhmiä, joille järjestetään ohjattua ja mielekästä toimintaa.

Kertamaksuun sisältyy kuljetus, lounas ja kahvi. 

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan sekä edistää ja ylläpitää olemassa olevaa toimintakykyä. Toiminta on ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa, fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja ylläpitävää.

Päivätoiminnan avulla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista ja vähennetään kotihoidon tarvetta. Päivätoiminta on tarkoitettu iäkkäille, joille liikkuminen kodin ulkopuolella on hankalaa ja joilla virikkeet ja kontaktit toisiin ihmisiin ovat vähäisiä.

Päivätoiminnan kriteerit:

- Yksinäisyys/eristäytyneisyys 

- Muistisairaus 

- Omaishoitajan tukeminen/omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät

- Mielenterveys- tai päihdeongelmat