Omaishoito

Mitä on omaishoito?

Omaishoito tarkoittaa, että omainen tai muu läheinen henkilö hoitaa vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä kotona.   

Kuka voi saada tukea?

Omaishoidon tukea voidaan myöntää inkoolaiselle, joka tarvitsee hoitoa ympäri vuorokauden tai paljon hoitoa lähes koko ajan. Hoidon tulee olla sitovampaa ja vaativampaa kuin mitä voidaan pitää normaalina huolenpitona perheestä.   

Kuka voi olla omaishoitaja?

Omaishoitajaksi voidaan hyväksyä omainen tai muu läheinen henkilö, joka on jo aikaisemmin osallistunut asiakkaan hoitoon. Hoitajan terveyden ja toimintakyvyn tulee olla riittävä tehtävään. Ulkopuolista hoitajaa ei voi palkata.  

Mistä tukea haetaan?

Omaishoidon tukea haetaan erityisellä hakulomakkeella. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus. Hakemus osoitetaan omaishoidosta vastaavalle sairaanhoitajalle, joka ottaa yhteyttä omaishoidon tuen hakijaan ja sopii kotikäynnistä. 

Omaishoidon tukihakemus