Hoitotakuuraportti

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § mukaan kunnan on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava puolivuosittain. Inkoo julkaisee tiedot kunnan verkkosivuille joulukuussa ja kesäkuussa. Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut.

Alla sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.2021 – 30.6.2021.


Sosiaalipalvelu
Keskimääräinen odotusaika
Yli 3 kuukautta palveluun odottaneet, joille ei vielä ole tarjottu palvelua
Omaishoidon tuki

Myönnetään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta, edellyttäen, että hoitosuhde alkaa

0

Kotihoito

0 - 1 vrk

0

Tehostettu palveluasuminen

66 vrk

0

Ateriapalvelu

0 - 1 vrk

0

Kuljetuspalvelu

31 vrk

0