Kaunis talviluonto

Pyritään luomaan hyvää elinympäristöä

Kaavoituksella ohjataan maankäyttöä ja rakentamista.

Kuntakaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava. Kunnassa laaditaan yleiskaavoja, asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja sekä kaavamuutoksia.

Kunnanhallituksen hyväksymässä kaavoitusohjelmassa suunnitellaan kaavoitusta muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Kaavoitustilanteesta kerrotaan vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa, jossa esitellään lyhyesti vireillä olevat kaavahankkeet.

Jokaisen kaavan vireille tulosta kuulutetaan netissä, ilmoitustaululla ja paikallislehdissä.

Kaavoitusprosessia aloitettaessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitetään tavoitteellinen aikataulu ja kerrotaan miten kaavoitukseen voi osallistua. OAS:aa päivitetään kaavaprosessin edetessä.