Rakennustarkastus

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo ja ohjeistaa rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti.

Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön sähköinen lupapalvelu Lupapiste.fi. Jatkossa rakennuslupaa haetaan sähköisesti. Jos lupa haetaan paperilla rakennusvalvontaan pitää toimittaa pääpiirustukset ja asemapiirros myös sähköisesti (pdf) sähköpostiin [email protected]

Rakennusvalvontapäällikkö

  • Rakennusvalvontapäällikkö johtaa rakennustarkastustoimen toimintaa ja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä.
  • Tiedottaa rakennusoikeuksista, poikkeamisupamenettelystä, suunnittelutarveratkaisusta, kaavoitustilanteesta ym. 

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja suorittaa useimmat tarkastukset ja tiedottaa rakennusteknisistä asioista.

Rakennusvalvontapäällikkö ja/tai rakennustarkastaja voi ratkaista virkamiestasolla, kaikista rakennuslainsäädännössä ja rakennusjärjestyksessä rakennusvalvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät

  • rakennus- ja toimenpidelupien myöntäminen,
  • vähäisten poikkeamien ja ennakkoaloittamislupien myöntäminen,
  • väestönsuojan rakentamisvelvoitteen siirtämisen hyväksyminen, 
  • lupien voimassaoloajan jatkamisen hyväksyminen,
  • kokoontumishuoneistoihin ja alueisiin liittyvät hyväksymiset, 
  • purkulupien myöntäminen ja purkuilmoitusten hyväksyminen, 
  • toimenpideilmoitusten hyväksyminen, 
  • vastaavien työnjohtajien hyväksyminen


Hallinnon suunnittelija

Hallinnon suunnittelija hoitaa asiakaspalvelua, antaa tietoja myönnetyistä luvista ja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan sihteerinä.