Säännöt, johtosäännöt, strategiat ja kuntien väliset sopimukset

Säännöt

Hallintosääntö
Konserniohje
Lainan otto ja anto sekä takaustoiminta 
Sisäinen valvonta_periaatteet
Inkoon kunnan maksujen yleiset perusteet 


Strategiat

Kuntastrategia 2018-2022 
Kotouttamisohjelma
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020
Laaja hyvinvointikertomus 2017-2021
Hyvinvointkertomuksen vuosirapportti 2020
Markkinointisuunnitelma
Tiedotusohje
Inkoon kunnan hankintasääntö 2019 

Kiinteistöohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma 2020
_Hoito- ja kehittämissuunnitelma
Tasa-arvosuunnitelma_2018 

Määräys

Jätehuoltomääräykset

Kuntien väliset sopimukset

Sopimus yhteisestä peruskoulusta (ruotsiksi)
Sopimus yhteisestä lukoista (ruotsiksi)
HUS – perussopimus 2013
Yhteispäivystyssopimus (ruotsiksi)
HUS – sopimus apteekkipalveluista
HUS – kuvantaminen palvelusopimus
HUS Desiko – sopimus välinehuoltopalveluista
HUSlab – palvelusopimus
Koulutussopimus – Lohjan kaupungin perusturvatoimi
Kårkulla perussopimus 1.1.2009 (ruotsiksi)
Yhteistyösopimus Siuntio ja Inkoo – julkinen vallankäyttö terveydenhuollossa
Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä
Sopimus velkaneuvonnasta
Ostopalvelusopimus – Kirkkonummen perheasian neuovttelukeskus
Rosk n' Roll – sopimus yht. jätelautakunnasta
Sopimus Eteläkärjen ympäristöterveydestä (ruotsiksi)
Länsi-Uudenmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus     sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (pdf) (187.9 KB)sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (pdf) (187.9 KB)