Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen (hallinto-osasto) toiminta-ajatuksena on luoda luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle sekä päävastuualueille edellytykset tehokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan tuottamalla taloudellisesti tarpeen mukaiset hallinto- ja toimistopalvelut.

Hallintopalveluihin kuuluvia palvelualueita ovat kunnan keskushallinto, kunnan taloushallinto, asiakaspalvelut ja yleisen edunvalvojan palvelut.

Hallinto valmistelee kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi tulevat asiat.

 Muita hallinto-osaston tehtäviä ovat mm.

  • kunnallisten ja valtiollisten vaalien toimittaminen
  • kunnan arkistotoimesta huolehtiminen
  • kunnan tiedotustoiminta
  • henkilöstöpalvelut
  • kuntatalouden ohjauksen tehtävät